תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר "CRISTALIX"

CRISTALIX מודים על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט בכתובת: www.cristalixcare.comהאתר״).

CRISTALIX היא פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת המיועדת לפתח את המיומנויות החברתיות והרגשיות של ילדים, להקנות להם כלים לצמיחה אישית, הצלחה, התמודדות עם אתגרים ועוד, ולספק להם טיפול יעיל, והכל באמצעות מגוון משחקים וסימולציות ("הפלטפורמה" ו/או "השירותים"). כמו כן, הפלטפורמה מאפשרת להורים ו/או אנשי חינוך ו/או מטפלים לעקוב אחר התקדמות הילד ולסייע לו.

ניתן לרכוש ולהירשם לשירותים באתר באופן נוח, קל ומאובטח. כמו כן, ניתן למצוא באתר מידע אודות הפלטפורמה, השירותים, מידע לבתי ספר, ארגונים, מטפלים, הורים, תוכניות בריאות ועוד.

   1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).
   2. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה העברית תגבר בכל עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.
   3. האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. אנו נעדכן בנוגע לשינויים בתקנון על ידי עדכון "העדכון האחרון״ בתקנון ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה על שינויים כאמור.
   4. הגלישה והרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.
   5. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  1. קניין רוחני:
   1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
   1. בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.
   2. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.
  1. פעילות אסורה באתר:
   1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.
   2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
    1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
    2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
    3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;
    4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
    5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
    6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
    7. לעשות שימוש אוטומטי בפלטפורמה, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
    8. לנסות להתחזות לאדם אחר;
    9. להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
    10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
    11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
    12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;
    13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
    14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;
    15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
    16.  לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
    17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
   3. כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.
   1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.
   1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
   2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
   3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
   4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
   5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
   6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
   7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
   8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
   9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
   10. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. אם בעת השארת הפרטים נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
    2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
    3. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
    4. אם הופרו תנאי שימוש אלה;
    5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
   11. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.
   12. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
   13. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
   1. אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
   1. האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.
   2. האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.
   3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
   1. רכישת שירותים באתר תהיה בכפוף לביצוע הרשמה. ניתן להירשם ולרכוש באתר באופן נוח ומאובטח.
   2. טרם הרשמה ו/או רכישת שירותים, חלה על הלקוח חובה לבצע את הבדיקות הנדרשות האם מותר לו לפעול בפלטפורמה מבחינה חוקית, ואילו דינים, חוקים ותקנות חלים עליו, לרבות בקשר עם תחום העיסוק שלו, והאם קיבל את כל האישורים הנדרשים לפעול בפלטפורמה ובהתאם למטרותיה.
   3. הרכישה באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות כל אמצעי תשלום אחר אשר יוצג בעת הרכישה באתר.
   4. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, לשנות את מחירם ואת תנאי רכישתם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
   5. בעת רכישה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות בשל הזנת פרטים שגויים ו/או חלקיים ו/או שקריים. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי  התשלום.
   6. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין הזמנה באתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.
   7. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.
   8. רכישה והרשמה לשירותים של בתי ספר וארגונים תתבצע באמצעות השארת הפרטים באתר ו/או יצירת קשר עם האתר בהתאם לפרטי ההתקשרות המוצגים בסוף התקנון ובאתר.
   1. לאחר ביצוע ההרשמה והרכישה המשתמש יקבל קישור לפלטפורמה באמצעות הודעת דוא"ל, לכתובת הדוא"ל עמה ביצע הרשמה באתר. השירותים יסופקו למשתמש באמצעות הפלטפורמה.
   2. הגישה לשירותים ולפלטפורמה תהיה לתקופה של 3 חודשים מיום ביצוע הרכישה וההרשמה ("תקופת השירות"). האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת השירות, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
   3. כמו כן, המטפל ו/או ההורה ו/או הגורם החינוכי יקבל קישור להורדת אפליקציית אנדרואיד, באמצעותה יוכל לצפות במידע אודות הילד, דו"חות התקדמות, משימות שבועיות לביצוע ועוד.
   4. בהרשמה ורכישה באתר הנך מאשר כי: (1) חשבונך הוא אישי; (2) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך ו/או מהפלטפורמה; (3) לא תאפשר לאחר גישה לחשבונך ו/או לפלטפורמה ו/או תמכור את חשבונך האישי לכל גורם אחר; (4) התשלום עבור השירותים הוא אישי, והפלטפורמה הינה לשימוש אישי בלבד; (5) הוא בעל סמכות חוקית לשתף ולחשוף את נתוני הילדים לפלטפורמה, ונמצאו ראויים ומתאימים להעלאה לפלטפורמה לאחר שהמשתמש בדק והבין את פעילות הפלטפורמה; (6) הוא קיבל אישור מהגורמים הרלוונטיים, ככל שיש בכך צורך, להשתמש בפלטפורמה ולהזין בה פרטים אישיים של הילדים; (7) הוא לא ישתמש במידע שנאסף אודות הילדים מעבר למטרה לה נועד השימוש בפלטפורמה, ורק בכפוף לדין, בפרט הדינים הקשורים לשמירת צנעת הפרט של קטינים ומוסדות חינוך והכל לשם מילוי תפקידו בלבד; (8) הוא לא יעביר ו/או יחשוף לאף צד שלישי את הנתונים המוצגים בפלטפורמה, לרבות נתונים אודות הילדים, כל מידע רגיש או אישי אודות הילדים המוזן בפלטפורמה, וישמור עליהם בסודיות.
   5. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הפלטפורמה ו/או השירותים ו/או להפסיקם, ללא הודעה מוקדמת.
   6. מתן השירותים והגישה לפלטפורמה יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה בעיות תקשורת, בעיות טכניות, בעיות ברשת האינטרנט, WIFI איטי, בעיות בדוא"ל, מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או  מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו  על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר, תנאי מזג אוויר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.
  1. בקשה לביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
  2. ביטול עסקה וקבלת החזר כספי יתאפשרו בתוך 14 ימים מיום הרכישה, עבור דמי ביטול בגובה 5% מסכום העסקה או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם). במקרה והתבקש הביטול לאחר שהחל מתן השירותים, יהיה חייב הלקוח לשלם גם את החלק היחסי ממחיר העסקה בגין התקופה בה צרך את השירותים. תשלומים אלו הינם התשלומים היחסיים עבור השירותים שסופקו ללקוח עד בקשת הביטול.
  3. במקרה של בקשה לביטול שתתקבל  לאחר 14 ימים, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
  4. כל החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
  5. כל שינוי או ביטול של הזמנה יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
  6. האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 

   1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
   2. המשתמש באתר מסכים כי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.
   3. משתמשי הפלטפורמה מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך שהאחריות על השימוש בפלטפורמה ובשירותים חלה על המשתמש בלבד. אין לראות בשימוש בפלטפורמה ובשירותים משום הבטחה לתוצאה כלשהי. הפלטפורמה אינה משמשת ככלי לשיפור מוכח או תוצאה מסוימת כלשהי, אלא משמשת ככלי עזר בלבד.
   4. כל פעולה שתעשה בפלטפורמה הינה באחריות המשתמש בלבד, והאחריות הבלעדית לכל נזק (חלילה ויקרה), מכל סוג שהוא, תהיה באחריות המשתמש בפלטפורמה בלבד. כל הסתמכות על מידע שיופק באמצעות הפלטפורמה חלה על המשתמש בלבד, ועליו לבדוק את המידע היטב בטרם קבלת החלטה או פעולה כלשהי. האתר לא יהיה אחראי על נכונות, טיב, איכות, דיוק והתאמת המידע שיופק.
   5. האחריות על גיבוי המידע הנשמר בפלטפורמה חל על המשתמש בלבד. במקרה של סיום השימוש בפלטפורמה ו/או תקלות בפלטפורמה ו/או תקלות בשרתי האחסון של הפלטפורמה וכיו"ב, האתר אינו מתחייב כי המידע הנשמר בפלטפורמה על ידי המשתמש במשך תקופת השימוש בה יגובה ו/או ישמר, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין מידע ו/או תכנים ו/או חומרים שאינם נשמרו והוסרו מהפלטפורמה.
   6. השימוש בשירותים ובפלטפורמה המוצגים באתר נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או בפלטפורמה המוצגים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המשתמש. על המשתמש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק לצדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש בפלטפורמה ובשירותים.
   7. האתר ומפעילי האתר אינם נושאים באחריות בגין שימוש לא חוקי של המידע בפלטפורמה.
   8. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצגים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
   9. האמור באתר ובמידע המופק באמצעות הפלטפורמה אינו מובא כתחליף לקבלת ייעוץ מקצועי כלשהו או לטיפול מקצועי מקום בו הם נדרשים. לצורך קבלת החלטות יש לפנות לאיש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ או טיפול מקצועיים המותאמים למצבו הספציפי של המשתמש.
   10. אין להסתמך על מידע שנצבר אודות הילדים המשתמשים בפלטפורמה לרבות הדיווחים או הביצועים או התפקוד של הילדים המופיעים בפלטפורמה. לאתר ומפעילי האתר אין חובה ויכולת לפקח על אמיתות התוכן ואינם מתיימרים לפקח. למשתמש לא יהיו טענות כמו הסתמכות על נתוני הפלטפורמה, טעויות, תקלות, הטעיה, חישובים, דיווחים שגויים או טעויות הפלטפורמה שנעשו על סמך הסתמכות המידע בפלטפורמה. לא תקום עילה לפיצוי בעבור נזק ישיר ו/או עקיף.
   1. על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך  או המחשב ("המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
    1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
    2. תפעולו התקין של האתר;
    3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
    4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
    5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.
   2. בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:
    1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;
    2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
    3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;
    4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.
   3. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש כגון מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכיו״ב, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.
   4. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
    1. לפתח ולתחזק את האתר;
    2. לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים, מפרסמים, רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
    3. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.
   5. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
   6. הזכות לבקש גישה למידע הנאסף עליך באתר או הזכות להישכח: עומדת לך הזכות לבקש מהאתר לקבל גישה למידע הנאסף עליך על ידי האתר או הזכות לבקש את מחיקת המידע הנאסף עליך על ידי האתר. אם ברצונך לבקש לגשת או לבקש את מחיקת המידע כאמור, אנא צור איתנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות בתחתית התקנון.
  1. סמכות שיפוט:
   1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
   2. לבתי המשפט במחוז תל אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.
   1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
   1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.
   2. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: פרנץ קפקא 4, תל אביב;

טלפון: ____________________;

דוא"ל: Info@cristalixcare.com

 

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: מאי 2024

 

דילוג לתוכן